01.07.

Pellos käy täysillä

WISA-pakkauksessa vaneri kulkee asiakkaalle ehjänä ja suojattuna. –On tärkeää miltä paketti näyttää, tehtaanjohtaja Juhani Tenhunen ja turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Lauri Pöntinen korostavat.

UPM Pelloksen vaneritehdas on Euroopan suurin. Mikkelin Ristiinassa sijaitsevan tehtaan turvallisuus- ja ympäristösuorituskyky on maailmanluokkaa.
Työturvallisuuden kehityksestä kertoo se, että työstä poissaoloa aiheuttavien tapaturmien määrä on 10 vuodessa laskenut 60:stä tapaturmasta vuodessa nollan tuntumaan.

Korona-pandemiastakin Pelloksella on selvitty hyvin.
– Nopea reagointi otettiin heti käyttöön. Uudistettiin toimintatapoja, vältettiin ja minimoitiin riskejä. UPM-konsernin yhtenevän mallin mukaisesti kiellettiin vierailut. Näin menetellen ydinliiketoiminta ei ole häiriintynyt, kertoo UPM Pelloksen tehtaanjohtaja Juhani Tenhunen.

Meriitit ovat aika merkittäviä, kun on kyseessä 560 eteläsavolaisen työpaikka, jonka tuotantokapasiteetti on 480 000 m3 vaneria vuositasolla. Tuotannosta yli 90 prosenttia menee vientiin, pääosin Eurooppaan ja kaikkiaan 40 eri maahan.
WISA-vanerin valmistuksen raaka-aineena on noin miljoona kuutiota kuusitukkia, jotka hankitaan keskeisesti Etelä-Savon ja Itä-Suomen metsistä. Tukeista noin 15 prosenttia uitetaan Pellokselle.
Syväsatamaan tulee laivalla puuta Saimaan vesistön alueelta. Iso osa puusta kulkee tehtaalle maanteitse, osin rautateitse. WISA-vaneri lähtee maailmalle merkittävin osin rautatiekuljetuksina satamiin.

Merkittävin työllistäjä

Tehtaanjohtaja Juhani Tenhunen korostaa johtamiensa tehtaiden vaikutusta Mikkelin talousalueella. Pelloksen havuvaneritehtaat tarvitsevat runsaasti itäsuomalaista järeää kuusta, joka hankitaan pääosin lähialueelta.
– Tehtaiden merkitys seudun metsänomistajille ja metsäiselle klusterille on suuri. Puukauppatulo metsänomistajille ja työpaikat puunhankinnan ketjussa ovat tehtaalla olevien 560 työpaikan lisäksi valtavan tärkeitä Mikkelille ja koko Itä-Suomelle.

Kuusitukkia kastellaan niiden tuoreuden säilyttämiseksi.

Tasainen puuvirta tehtaalle näkyy teillä ja Saimaalla.
– Merkittävin määrä puusta tulee tehtaalle kumipyörien päällä, eli puutavara-autoilla, osa raaka-aineesta toimitetaan uittamalla. UPM on ainoa metsäyhtiö Suomessa, joka hoitaa puukuljetuksia myös uittamalla. Uitossa ekologisuus ja energiatehokkuus ovat omaa luokkansa, Tenhunen kertoo.
UPM Plywood on osallistunut yhdessä ProAgria Etelä-Savon ja Luonnonvarakeskuksen kanssa tutkimukseen, jossa etsitään keinoja eloperäisen aineksen lisäämiseksi pelloille.

Pelloksen tehtaiden turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Lauri Pöntisen mukaan yksi tutkitusti toimiva vaihtoehto tähän on vanerin valmistuksessa syntyvä hautomokuori. Sitä kertyy, kun vanerin raaka-aineena käytettävistä tukeista irtoaa vesihaudonnan aikana kuorta ja maa-ainesta hautomoaltaan pohjalle.
– Yhteistyön tuloksena on kehitetty maanparannusaine, jossa hautomokuoreen on yhdistetty pH-arvoltaan suotuisaa Järvi-Suomen Voiman voimalaitoksen pohjatuhkaa.
– Ensimmäinen erä tuotetta tuli markkinoille viime kesänä. Maanparannusaineella on Ruokaviraston hyväksyntä, ja se sopii peltoviljelyyn ja viherrakentamiseen. Tuotetta voi käyttää myös luomuviljelyssä.
Pelloksen tehtaiden jätevedet puhdistetaan omassa biologisessa puhdistamossa. Kaikki tehtaalla syntyvä jäte hyödynnetään energiana tai materiaalina. Kaatopaikalle ei viedä mitään.

Turvallisuutta myös vapaa-ajalle

Hyvän turvallisuustason saavuttamisesta kiitos kuuluu koko Pelloksen tehtaiden henkilöstölle. Etenkin ennakoiva työ kuten turvallisuushavainnot ja turvallisuuskävelyt ovat keskeinen osa työtä.
– Henkilöstö tekee nykyään vuositasolla noin 2000 turvallisuuteen tai ympäristöasioihin liittyvää havaintoa ja ilmoitusta. Ilmoituksissa nostetaan esiin turvallisuutta tai ympäristöä uhkaavien asioiden lisäksi myös positiivisia havaintoja. Henkilöstön rooli on hyvin keskeinen, kun puhutaan turvallisen työpaikan luomisesta, turvallisuus- ja ympäristöpäällikkö Lauri Pöntinen korostaa.

Pelloksen tehtaat tukevat myös henkilöstön vapaa-ajan turvallisuutta ”Turvanurkka” -toimintamallilla. Turvanurkasta henkilöstö voi lainata veloituksessa monenlaisia apuvälineitä ja varusteita vapaa-ajalla käytettäväksi. Näitä ovat esimerkiksi metsurin suojavarusteet, oksasaha, raitisilmamaski, putoamissuojaimet ja talveksi tietenkin lumenpudottaja.

Antero Heikkinen

Kommentit

  1. Kimmo 20/07/2020 20:50

    Pellos ei käy täysillä. Yksikään tehdas ei pyöri katkeamattomassa 3/7 työaikamuodossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.