02.04.

Viitostie valmistuu ajoissa

Viitostien remontin painopiste on Juvan Nuutilanmäen ja Vehmaan välillä.

Viitostien uudistamishanke Mikkelin ja Juvan välillä etenee alkuperäisessä aikataulussa. Tietä rakennetaan 37 kilometriä Mikkelin Tuppuralasta Juvan Vehmaaseen. Valtatie 5 on osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa.
–Ykkösvaihe Mikkelin ja Nuutilanmäen väli on tarkoitus saada liikenteelle lokakuun 2020 loppuun mennessä. Osuus Mikkeli-Särkämäinen jo aiemmin, lupaa Väyläviraston projektipäällikkö Harri Liikanen.

Nuutilanmäki-Juva-väli eli kakkosvaihe rakennetaan pääosin nykyisen tien päälle. Siellä tehdään alkukesän aikana mittavia kiertotiejärjestelyjä, mitkä ovat käytössä kesään 2021 saakka.
Nuutilanmäen risteyksen ja Koskenmäen välinen osuus saadaan liikenteelle jo loppukesällä 2020.
Koko hankkeen projektipäällikkö Harri Liikanen kertoo sen olevan liikenteen käytössä vuoden 2021 lopulla.

Meneillään olevan poikkeustilan vaikutukset ovat Liikasen mukaan toistaiseksi olleet käytännössä olemattomat. Tilanne voi muuttua nopeastikin.
–Olemme pyrkineet varautumaan asioihin etukäteen. Seuraamme henkilöstön mahdollisuuksia työntekoon ja viranomaisten määräysten vaikutuksia päivittäin ja reagoimme niihin oikeassa aikataulussa ja oikeilla toimilla.
–Kokonaisvaikutuksia on luonnollisesti mahdotonta ennakoida.

Vuosikymmenten odotus ohi

Viitostie nykymuodossa valmistui Mikkelistä Juvalle asti 1950-luvun lopussa ja tulee palvelleeksi valtatienä reilut 60 vuotta.
Kunnallisneuvos Heikki Laukkanen, 68, oli kolmen vuosikymmenen aikana Juvan kunnanjohtajana toimiessaan mukana lukuisissa viitostien kehittämishankkeissa.
Vuonna 1986 hän oli palaverissa, jossa yleisellä tasolla hahmoteltiin maastoon käyvää moottoritietä Uudenmaan Järvenpäästä aina Ylä-Savon Iisalmeen asti.
–Se oli alustavaa maakäytön suunnittelua, ei vielä varsinaista tiesuunnittelua. Kartalla oli kuitenkin jo viivoja, jossa moottoritie Vehmaassa olisi mennyt nykyristeyksestä noin puoli kilometriä länteen päin.

Melko nopeasti
hän muistaa moottoritien jääneen taka-alalle ja siirryttiin Mikkeli-Juva-välin varsinaiseen tien yleissuunnitteluun. Autoliikenne ja talous kasvoi todella nopeasti 1980-luvun lopulla ja kasvun ajateltiin jatkuvan voimakkaana.
–Tiesuunnittelun vaikein paikka oli kunnan rajan kohdalla, mennäänkö Saarijärven yli ja mistä kohtaa, vain jostakin niiltä paikoilta, mistä nyt uusi tie tulee.
–Suunnitelmat saatiin valmiiksi 1990-luvun alkuun ja sitten tuli lama, joka muutti kaiken. Hankkeet pysähtyivät. Suunnitelmat vanhentuivat. Ja rahat olivat lopussa. Suomi pysähtyi.
–Tässä vaiheessa hanketta veti Mikkelin tiepiiri ja sekin loppui. Mikkeli-Juva-väli oli toteutussuunnitelmissa ennen Mikkeli-Heinola väliä.

2000-luvulla hanke siirtyi Kouvolan vastuulle. Prioriteeteissä oli Venäjäyhteydet, jotka menivät monien Etelä-Savon hankkeiden ohi. Kouvolakaudella tehtiin Mikkelin eteläpuoleisia hankkeita.
Juvan Vehmaan eritasoliittymä valmistui monien vaiheiden jälkeen 2003.
Mikkeli-Juva pysyi mukana hankenimenä koko ajan ja yleissuunnittelu, jolla tielinja vahvistettiin.
Aluehallinnon uudistuksessa varsinainen suunnitteluvastuun johto siirtyi Kouvolasta Kuopioon.
Matti Vanhasen toisen hallituksen aikana hanke tuli jo ns. kakkoskoriin ja sen piti sen mukaan olla seuraavan hallituksen ykköskorissa. Jyrki Kataisen hallituksen kauden 2012 tiepaketista se putosi ns. ” viimeisenä yönä”, ei sopinut kehykseen, Tampereen ohitus ja Lappeenranta-Luumäki sopivat.
–Tämä oli iso pettymys, olimme jo aika varmoja, että hanke saadaan käytiin, Laukkanen muistelee.

Alkoi taas neljän vuoden odotus ja sinä aikana käytiin yksityiskohtaisen tiesuunnittelun kuluessa paljon keskustelua siitä, minkä tasoisena hanke toteutetaan. Lopullinen ratkaisu syntyi Laukkasen mielestä vasta Juha Sipilän hallituksen väylien rahoituspäätöksessä tasan neljä vuotta sitten.
–Hanke toteutetaan nyt kerralla Vehmaaseen asti, kun esillä oli pilkkominenkin ja hyvätasoisena, vaikka paljon myöhemmin kuin monien suunnitteluvaiheiden aikana uskottiin.

400 yritystä tienteossa

Mikkelin ja Juvan välin 5-tiehankkeen uudistamisen kustannukset ovat vuosina 2018–2022 kaikkiaan 121 miljoonaa euroa. Juvan kunta osallistuu miljoonalla eurolla Juvan Hatsolan ja Vehmaan liittymien välisiin tieratkaisuihin ja niiden aiheuttamiin paineviemärin ja vesijohdon uusimisiin.

Tiehankkeeseen kuuluu 11 eritasoliittymää. Uusia rakennetaan yhdeksän: Kinnarin, Visulahden, Tervasen, Huuhanahon, Siikakosken, Nuutilanmäen, Kilpolanmäen, Pöllän ja Hatsolan eritasoliittymät.
Kahta nykyistä eli Tuppuralan ja Vehmaan eritasoliittymiä uudistetaan. Uudistettavalle tieosuudella rakennetaan 35 siltaa ja puretaan neljä vanhaa. Melusuojauksia tehdään 12 kilometrin osuudelle.
Tienteossa on kaksi pääurakoitsijaa: välillä Mikkeli-Nuutilanmäki Destia Oy ja välillä Nuutilanmäki-Juva Kreate Oy.
–Hankkeella on toiminut noin 400 eri yritystä. Työmaalle on kulkuluvan saanut eli vähintään yhtenä päivänä siellä työskennellyt noin 1320 henkilöä, Väylä Oy:n projektipäällikkö Harri Liikanen laskee.

Nykyinen väylä jää paikallistieksi. Niiltä osin missä nykyinen tie jää syrjään, se on jatkossa paikallistie. Missä uusi tie tulee nykyisen kohdalle, rakennetaan uusi rinnakkaistie. Mikkelin ja Juvan välin voi tien valmistuttua kulkea rinnakkaistietä pitkin.

Antero Heikkinen

Kommentit

  1. Autobahn 11/04/2020 20:43

    Motari olis kannattanut rakentaa silloin kasarilla.
    Olis jääny kymmenet kuolemat pois ja hintalappu paljon edullisempi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.