20.12.

Normien purku on hallituksen kärkihanke

Valtiosihteeri Jari Partanen esitteli konkreettisesti normien purkamisen kaavioita.

Säädösten sujuvoittaminen eli normienpurku on maan hallituksen kärkihanke.
Byrokratian purun keskeinen toimija, liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri Jari Partanen luennoi kärkihankkeen nykytilasta maanantaina Etelä-Savonkauppakamarin seminaarissa.

Hän on vakuuttunut poliittisen johdon ja kaikkien ministeriöiden keskeisten virkamiesten sitoutuneisuudesta hankkeeseen.
– Tapaamme jokaisen ministeriön kanssa säännöllisesti ja kokoonnumme kolmen viikon välein.

Talouden pyörät on saatava pyörimään, on parannettava työllisyyttä, uudistettava suomalaista yhteiskuntaa ja luotava joustavampaa toimintatapaa, Partanen korosti.

Tavoitteiden on hänen arvoissaan toteuduttava hyvän lainvalmistelun kautta.
– Valtaa ja vastuuta on ministeriössä.
– Taakka on valtava, mitä säätelyn poistamiseksi voidaan tehdä.

Palvelualttius ja innovatiivisuus on valtiosihteerin mielestä uudistuksen keskiössä.
– Tehdään asioita monessa isossa kytköksessä ja haetaan paremmin toimivaa yhteiskuntaa.
– Puntaroitavana on myös valtion ja kuntakentän velvollisuussuhteet.
– Kansallisvaikuttaminenkin on tärkeällä sijalla.

Valtiosihteeri Jari Partanen tiivistää sujuvoittamisen eli purkutalkoot neljään pääkohtaan:
1. Jokaisella hallinnonala perataan, puretaan ja uudistetaan.
2. Lupa ja valitusprosessin sujuvoitetaan, jolloin luvista siirrytään ilmoitusvelvollisuuteen.
Palvelulupauksessa siirrytään yhden luukun malliin.
3. Viranomaisten keskinäinen työnjako tarkennetaan.
4. Perustetaan hallinnosta riippumaton elin, joka arvioi taloudellisia vaikutuksia, jolloin saadaan
ekonomistisia näkemyksiä.

Partanen sanoo, että paljon on tehty, mutta runsaasti on tekemätöntäkin työtä.
– Kun kohtaan pääministeri Juha Sipilän, hän kysyy mitä on saatu aikaan.
Tulokset ratkaisevat.

Haukivuorelainen Biohauki -yrityksen osakas ja luomulihan tuottaja Kalle Mattilan mielestä byrokratian tie on lähes loputon häkkyrä: avi, ely, tukes, valvira, liikennevirasto, kaupungin lautakunta.
– Hyvä, että on saatu talkoot vihdoin liikkeelle.

Antero Heikkinen

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.