16.08.

Essote käynnistää yt-neuvottelut

Essote käynnistää yt-neuvottelut elokuun lopulla. (Kuva: Anni Suomela)

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä elokuun lopulla. Yt-menettely koskee Essoten kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Näin linjasi kuntayhtymän hallitus torstaina 15. elokuuta.

Tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen perusteella kuntayhtymän kuluvan vuoden alijäämän suuruudeksi ennakoidaan 22 miljoonaa euroa.
Neuvotteluja vetävä muutosjohtaja Sami Sipilä kertoo Essoten tiedotteessa, että neuvotteluille asetettavan säästötavoitteen saavuttaminen merkitsee huomattavasti laajempia toimia kuin vuosi sitten vastaavissa neuvotteluissa.
– Tämänhetkinen ennuste osoittaa, että aiemmin sovitut ja jo aloitetut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi eivät ole riittäviä. Yt-neuvottelut on käynnistettävä säästöjen löytymiseksi, jotta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto voidaan turvata ja vastata omistajakuntien taloudellisiin mahdollisuuksiin.

Vuodelle 2019 tehtävien talouden tasapainotustoimenpiteiden lisäksi toiminnan turvaaminen suunnitelmakaudella 2020 – 2021 edellyttää noin 15 miljoonan euron erillisiä sopeuttamistoimenpiteitä kulutason pysyväksi madaltamiseksi.

Tiedotteen mukaan toimenpiteiden tavoitteena on toimintojen tehostaminen, resurssien parempi kohdentaminen ja samalla palvelujen ja niiden saatavuuden turvaaminen.
– Tarkoitus on tarkastella muun muassa organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset ja sopimusohjaus, toimitilat, hankkeet ja projektit sekä tukipalvelut. Hallinto- ja tukipalvelujen osalta pyritään 50 henkilötyövuoden vähentämiseen.
– Muun organisaation osalta haetaan säästöjä niin, että pysyvää kustannussäästöä henkilöstö- ja muissa kuluissa saadaan yhteensä noin yhdeksän miljoonaa euroa.

Tarkemmat tavoitteet muun muassa henkilöstön vähentämisen osalta valmistellaan neuvotteluesityksen valmistelun yhteydessä ja ne täsmentyvät neuvottelujen aikana. Neuvotteluissa selvitetään myös eläköitymisten ja määräaikaisuuksien vaikutus talouden sopeuttamistarpeeseen.

Yt-neuvottelujen taustasyynä ovat kuntayhtymän toimintaa rahoittavien jäsenkuntien hankala taloudellinen tilanne. Myös kuntien valtionosuudet ovat pienentyneet ja samaan aikaan palkat ja sote-menot nousseet. Essoten kulutason sopeutustarve on noin kolmen prosentin luokkaa toimintamenoista.

Essoten johto
on aloittanut myös kuntayhtymän strategian uudistustyön.
– Toiminnallisten muutosten täytyy olla sen verran suuria, ettei niitä voi tehdä entisten strategisten valintojen perusteella.

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.