09.08.

Peitsarissa huoli koulutiestä

Johanna Kaurio kertoo Juvantien liikennevaloissa tyttärelleen Ainolle, miten suojatiellä tulee liikkua. Peitsarin koulun vanhemmat pitävät koulutietä Peitsarista väistötiloihin Paukkulaan vaarallisena.

Peisarin koulun vanhemmat ovat huolissaan lastensa koulutien turvallisuudesta. He haluavat, että kaupunki varmistaa koululaisille turvallisen kulun väistötiloihin Paukkulaan. Kaupunki ei ole innostunut.

Sisäilmaongelmista
kärsinyt Peitsarin koulu siirtyi väistötiloihin Paukkulan opistolle maaliskuussa. Kaupunki järjesti noin 160 koululaiselle kyydin kevätlukukauden loppuun saakka, koska Juvantien ylitys todettiin vaaralliseksi.
Kesällä kaupunki ilmoitti, että syyslukukauden alusta kyytiä ei enää ole tarjolla 3.–6-luokkalaisille. Eka- ja tokaluokkalaiset viedään edelleen Paukkulaan perille, koska koulumatka ylittää 3 kilometriä.

Syiksi kyytien karsimiseen kerrottiin kustannukset ja tasavertaisuus eri koulujen kesken. Vahvistus kyytien loppumisesta tuli vanhemmille vasta heinäkuun lopulla, jolloin aikaa koulutien opetteluun ei juuri jäänyt.
– Meistä tämä aikataulu oli huono, sillä vanhemmille jäi vain vähän aikaa opastaa lapsia uudelle koulutielle, sanovat Peitsarin koulun neuvottelukunnan aktiivit Johanna Kaurio ja Perttu Liukkonen.

Peitsarin vanhemmat
myös kummastelevat, miten Juvantien ylitys muuttui kesään tultaessa turvalliseksi.
– Vielä keväällä oltiin yhtä mieltä siitä, että tie on vaarallinen, vanhemmat ihmettelevät.
Peitsarin väki ei purnaa sinänsä sitä, ettei koulukyytiä tarjota. Matka Peitsarista Paukkulaan jää pisimmilläänkin alle 5 kilometrin, joka on 3.–6. luokkien koululaisten lakisääteisen kyydityksen raja.

Peitsarin koululaiset pääsevät paikallisliikenteen vuoroilla osan koulumatkaa, mutta Juvantien ylitys tai alitus heillä on joka tapauksessa edessään.
– Ongelmana on Juvantien vilkkaus ja varallisuus. Alikulkukin on periaatteessa mahdollinen, mutta silloin lapset joutuvat kulkemaan sokkeloisen reitin Lähemäen läpi.

Ratkaisuksi vanhemmat ovat esittäneet, että yksi bussivuoro aamuin illoin koukkaisi Juvantien eteläpuolelle. Turvallisia pysäkkejä olisivat esimerkiksi Ankkurikatu tai Kölikaari.
– Se veisi vain hetken, eikä maksaisi kuin muutaman ylimääräisen litran dieseliä viikossa, Liukkonen sanoo.

Liukkosella itsellään on toiselle ja viidennelle luokalle menevät tyttäret ja Kauriolla tokaluokkalainen Aino. Väistötiloihin Paukkulassa ovat peitsarilaiset olleet tyytyväisiä. Niistä on kuulunut kuulemma pelkkää hyvää.
– Haluamme, että kaikilla lapsilla on turvallinen koulutie. Erityisesti pyydämme kaikkia aikuisia ajamaan rauhallisesti Juvantiellä ja Tuppuralankadulla, missä ensi viikolla sata lasta pyrkii tien ylitse.

Koukkaus sekoittaisi lähiliikenteen

1. Mikkelin kaupungin logistiikkapäällikkö Janne Skott, pidätkö Juvantien ylitystä Tuppuralankadun risteyksessä turvallisena alakouluikäisille?
– Tuppuralankadun risteys ei mielestäni ole paras paikka Juvantien ylitykselle. Lähemäenkadun risteyksessä olevien liikennevalojen kohdalla tie on kapeampi, ja kaikista paras vaihtoehto on alittaa Juvantie Ahjokadun pysäkin kohdalta. Jos vanhemmat katsovat, että turvallista reittiä ei ole olemassa, on heillä mahdollisuus hakea kaupungilta koulukuljetusoikeutta koulumatkan vaarallisuuden perusteella.
Yleisesti ottaen on kuitenkin hyvä, että liikenneturvallisuudesta keskustellaan. Kaikkien tulee muistaa, että ensi maanantaista alkaen meillä on taas noin 5000 peruskoululaista Mikkelin liikenteessä.

2. Keväällä kaupunki oli mukana turvaamassa Peitsarin koululaisten koulumatkaa. Mikä muuttui keväästä syksyyn, kun bussikyyti loppui?
– Keväällä tilanne tuli kaikille hyvin yllättäen, ja tuolloin ns. siirtymäajan helpottamiseksi päätettiin avata väliaikaisesti paikallisliikenteen reitti Peitsarin ja Paukkulan välille. Ratkaisuun vaikutti se, että 1.–2.-luokkalaisille kuljetus oli joka tapauksessa järjestettävä, sillä heillä on oikeus koulukuljetukseen 3 kilometrin matkan ylittyessä.

3. Miksi vanhempien toive ajaa yksi paikallisliikenteen vuoro aamuin illoin Juvantien eteläpuolelle ei ole mahdollinen?
– Koululaisten maksuton Waltti-liikennekokeilu on aiheuttanut merkittävän kasvun matkustajamääriin, ja siksi reittien aikataulupaine on kasvanut entisestään. Tämä korostuu etenkin ruuhka-aikoina. Paikallisliikenteen verkosto on rakennettu siten, että kun auto saapuu keskustaan, lähtevät jatkoyhteydet saman tien eteenpäin. Vaikka ylimääräinen koukkaus ei kestäisi kuin muutaman minuutin, sekoittaisi se koko pakan.

Tapio Honkamaa

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.