29.09.

Keskustan tiet myllerryksessä

Rakenteilla olevista hankkeista suurin on valtatien 5 hanke.

Mikkelissä on käynnissä useita liikenteen parantamishankkeita. Tällä hetkellä rakenteilla olevista suurin on valtatien 5 hanke, johon sisältyy myös kadunrakennustöitä.
– Pääosin kulkijat suhtautuvat ymmärtäväisesti työmaista aiheutuviin haittoihin ja viivästyksiin. Työmaiden vaihtuvat tilanteet ja liikennejärjestelyt aiheuttavat kyllä hieman hämmennystä, kertoo liikennesuunnittelija Ulla Vanhakartano.

Yksi näkyvä hanke on myös sairaalan pysäköintilaitokseen liittyvä Mannerheimintien työmaa, jonka kadunrakentamiseen sisältyy kääntymiskaistojen rakentamista pysäköintilaitokseen, Pirttiniemenkadun sekä Saksalankadun liittymiin. Kadunrakennustöiden arvioidaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä.
– Työmaalla on eri toimijoita paljon, koska samanaikaisesti muun muassa kaukolämpöputkien ja kaapeleiden asentajat tekevät omaa osuuttaan. Jalankulkijat ja pyöräilijät ovat joutuneet sopeutumaan muuttuviin työmaajärjestelyihin ja välillä kulkuväylät ovat olleet hankalasti kuljettavia.

Ajankohtainen katukohde on Rinnekadun- Sammonkadun kiertoliittymän rakentaminen. Rinnekadun katutöiden tavoitteena on parantaa myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteita.
– Kevyen liikenteen risteämiset Rinnekadun autoliikenteen kanssa on muutettu eritasoratkaisuiksi ja uusi väylä rakennetaan valtatien varteen Kaihunlahden kohdalle.

Vanhakartano kertoo, että tulevista hankkeista merkittävin on valtatie 5 Mikkeli-Juva välin rakentamishanke. Hankkeeseen sisältyy myös kaupungin kadunrakennuskohteita sekä kevyenliikenteen väyliä.
– Hankkeen rakennustyöt alkavat keväällä 2017 ja jatkuvat vuoteen 2020 saakka.

Kaikilla liikenteen parannushankkeilla tavoitteena on liikenteen sujuvuuden sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. Mikkelissä onnettomuuksia liikenteessä tapahtuu eniten keskusta-alueen pääkaduilla, joissa myös liikennettä on eniten.
Savilahdenkadun ja Lönnrotinkadun risteys rakennetaan korotettuna vielä tämän syksyn aikana.
– Liittymä on Päämajakoulun vieressä ja monen koululaisen koulureitillä, joten kohde on sen vuoksi noussut liikenneturvallisuuden parantamiskohteeksi. Pieniä liikenneturvallisuuden parantamistoimenpiteitä tehdään vuosittain ja erityisesti niitä on toteutettu koulujen lähiympäristöissä.

Myös Kalevankankaan urheilualueen katu- ja pysäköintijärjestelyitä, sekä Pursialankatua ollaan parantamassa.

Anni Suomela

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.