24.05.

Fingrid raivaa sähkölinjojaan Mikkelissä

Suurin osa maakunnan alueella kulkevista sähkölinjoista kiertelee metsien keskellä ja silloin ne ovat alttiina myrskyjen aiheuttamille tuhoille.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid aloittaa huomenna Visulahdesta Pyhävedelle johtavan voimajohdon reunavyöhykealueilla juhannukseen saakka kestävät hakkuutyöt.
Hakkuilla pyritään turvaamaan sekä sähkönsiirron että asukkaiden turvallisuus. Liian lähelle johdinta ulottuvasta puusta voi aiheutua vakavia vahinkoja. Johtimien päälle kaatunut puu on yksi yleisimmistä sähkökatkosten aiheuttajista.
Fingridin 110 kilovoltin voimajohto kulkee Mikkelin kaupungin alueella Visulahden sähköasemalta Mikkelin sähköaseman kautta raviradan länsipuolitse Siekkilään ja sieltä edelleen Kirjalaan.
Raivaustöiden aikana rajoitetaan turvallisuuden varmistamiseksi ulkopuolisten liikkumista hakkuukohteen läheisyyteen sijoittuvilla ulkoilualueilla ja -reiteillä. Jotta ulkoilijoiden turvallisuus ei vaarantuisi, on nämä liikkumisrajoitukset syytä ottaa vakavasti.

Reunavyöhykkeitä
raivataan harvoin

Voimajohtoja varten lunastettu johtoalue koostuu johdon alla olevasta johtoaukeasta ja sen molemmin puolin olevasta kymmenen metriä leveästä reunavyöhykkeestä, jossa puuston pituus on rajoitettu.
Mikkelin sähköaseman ja Kirjalan välillä voimajohtoaukean leveys on 26 metriä. Sen molemmin puolin on nyt hakkuukohteena oleva 10 metrin reunavyöhyke. Reunavyöhykkeen etureunalla puuston pituus voi olla enintään kymmenen metriä ja takareunalla enintään kaksikymmentä metriä. Johtoaukeat raivataan säännöllisesti 5–7 vuoden välein. Reunavyöhykepuut käsitellään 10–25 vuoden välein.

Kari Liikanen

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.